cty TNHH XAY DUNG-TM&TV TRI VIEN

Địa chỉ 19 duong so 9, khu dan cu Binh Phu, Q6
Điện thoại (08)37553476-77
Quy mô Không xác định
Mô tả Là nhà phân phối chính thức sản phẩm Taung & Microlab tại thị trường phía nam
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo