TNHH VINA KING

Địa chỉ 27 Duong so 6 Cu Xa Binh Thoi P8 Q11
Điện thoại 084068116 ext 187 - 180
Quy mô 20-50 người
Website www.1088.vn www.webbiz.com.vn
Mô tả CTy TNHH VINA KING co von dau tu 100% cua nuoc ngoai . nghanh nghe kinh doanh cua CTY la Cong Nghe Thong tin , Website , Domain , Hotting , Server, EDM , May Cham Cong , Dien Thoai IP ... Do nhu cau mo rong thi truong kinh doanh nen CTY dang tuyen chon nhan vien voi cac nghanh nghe . Quan tri mang , Nhan vien thiet ke web , Lap trinh web , Ke Toan , NV kinh Doanh . ...
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo