Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Công Nhân Bốc Xếp Hàng Hóa
Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
Lao động phổ thông
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/09/2014 08:10
30/09/2014
Lao Động Phổ Thông, Theo Xe Giao Nhận Hàng Hóa
Công ty Cổ phần TRANG THÀNH
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
Trà Vinh
01/09/2014 18:10
30/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo