Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Lao Động Phổ Thông, Theo Xe Giao Nhận Hàng Hóa
Công ty Cổ phần TRANG THÀNH
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
Trà Vinh
22/07/2014 13:32
15/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo