Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Bác Sĩ Siêu Âm
CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT PHƯỚC
Đại học
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
06/03/2014 14:47
30/04/2014