Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Phục Vụ/Phụ Bếp Làm Việc Tại Quận 1, Quận 3, Thủ Đức
Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Gia Đình Mới
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:09
30/09/2014
Thủ Kho Làm Việc Tại Kho Dân Chủ, Quận Thủ Đức
Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Gia Đình Mới
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 09:20
30/09/2014
Kế Toán Kho Làm Việc Tại Quận Thủ Đức
Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Gia Đình Mới
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
12/09/2014 09:17
30/09/2014
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh
Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Gia Đình Mới
Đại học
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Đồng Nai
03/09/2014 09:26
30/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo