Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Báo Cáo Số Liệu Sản Xuất / Nhân Viên Giao Nhận
Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Bình Dương
03/09/2014 08:57
15/09/2014
Qa Office - Internal Auditor
Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Đại học
1 năm
Thỏa thuận Bình Dương
25/08/2014 14:06
08/09/2014
Thợ Hàn
Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Trung cấp
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
18/08/2014 13:05
30/09/2014
Chuyên Viên Bảo Trì Cơ Khí
Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
04/08/2014 16:26
30/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo