Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Trình Dược Viên Etc
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Xanh
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
28/08/2014 09:42
30/09/2014
Tuyển Trình Dược Viên Etc Và Otc
Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt
Trung học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
...
26/08/2014 09:26
30/09/2014
Trình Dược Viên Etc - Trưởng Nhóm Etc
CTY TNHH TUỆ LINH
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/08/2014 11:28
10/09/2014
Tuyển Trình Dược Viên Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Miền Nam Từ Bình Định Đến Cà Mau
Công ty CP DƯỢC THIÊN THÀNH
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận Bình Định
Toàn quốc
11/08/2014 10:56
30/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo