Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Trình Dược Viên Etc
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Xanh
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
09/09/2014 08:25
30/09/2014
Tuyển Trình Dược Viên Etc Và Otc
Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt
Trung học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
...
29/08/2014 18:43
30/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo