Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Bảo Mẫu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc Tế VIỆT ÚC
Lao động phổ thông
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
25/07/2014 16:06
31/08/2014
Tuyển Bảo Mẩu Mầm Non
Little Stars International School
Chứng chỉ
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
25/07/2014 15:20
30/07/2014
Tuyển Bảo Mẩu Tiểu Học
Little Stars International School
Chứng chỉ
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
25/07/2014 15:20
30/07/2014
Tuyển Bảo Mẫu Trường Tiểu Học Bán Trú, Nội Trú Nhựt Tân
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ - NỘI TRÚ NHỰT TÂN
Không khai báo
1 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
04/07/2014 10:02
31/07/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo