Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Việc Làm Cho Người Lớn Tuổi
CTY TNHH Nhà hàng Món Huế
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
30/07/2014 08:42
31/07/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo