Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Kỹ Thuật
Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Bình Dương
28/08/2014 11:45
20/09/2014
Leader (Qc)
Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận Bình Dương
28/08/2014 11:45
20/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo