Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Kỹ Thuật
Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Bình Dương
18/07/2014 18:28
18/08/2014
Tổ Trưởng Sản Xuất
Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Trung học
2 năm
Thỏa thuận Bình Dương
15/07/2014 09:20
31/07/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo