Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Kinh Tế Kế Hoạch - Làm Dự Toán, Dự Án
Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Hà Nội
Ninh Bình
Quảng Ninh
...
24/07/2014 14:30
14/08/2014
Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường
Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Ninh Bình
Quảng Ninh
24/07/2014 14:30
14/08/2014
Kỹ Sư Lập Trình Cad, Cam, Vận Hành Máy Cnc
Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận Ninh Bình
Quảng Ninh
24/07/2014 14:30
14/08/2014
Kế Toán Trưởng, Kế Toán Công Trình
Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung
Đại học
5 năm
Thỏa thuận Ninh Bình
Quảng Ninh
24/07/2014 14:30
14/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo