Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Lập Trình Viên Php, Wordpress, Joomla
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Nhân Viên Support Hosting
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Trung cấp
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Cho Website
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Gấp Team Leader Lập Trình Website
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Không khai báo
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Kế Toán - Tổng Hợp
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Cao đẳng
1 năm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Tên Miền, Hosting, Server, Website)
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Lập Trình Viên Asp.net
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Lao động phổ thông
1 năm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật Server, Web Hosting
CÔNG TY TNHH DIGISTAR
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:30
30/04/2014
Tuyển Tư Vấn Viên Tài Chính
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Cao đẳng
2 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Sinh Viên Làm Thêm Buổi Tối 1Trđ/Tháng (2 Giờ/Ngày)
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
1-2 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Sales
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Không khai báo
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Tuyển Sinh Viên Làm Thêm
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Tuyển Chuyên Viên Tài Chính
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Đại học
1 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Cao đẳng
1 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:19
30/04/2014
Quản Lý Kinh Doanh Gấp
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Trung cấp
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
30/04/2014
Tuyển Gấp Quản Lý Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Trung cấp
1 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
30/04/2014
Cần Tuyển Gấp Quản Lý
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Đại học
2 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
30/04/2014
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh Gấp
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Đại học
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
26/04/2014
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Cao đẳng
2 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
30/04/2014
Nhân Viên Văn Phòng
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NGỌC LONG
Trung cấp
2 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
17/04/2014 02:18
30/04/2014