Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Công Nhân May Công Nghiệp
Công ty TNHH Lăng Vượng
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
20/07/2014 16:19
31/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo