Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Công Nhân May Công Nghiệp
Công ty TNHH Lăng Vượng
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
14/08/2014 15:31
31/08/2014
Nhân Viên Tạp Vụ
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SOHEE Hàn Quốc
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
...
07/08/2014 11:05
31/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo