Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Vận Hành Lò Hơi (Lò Trấu, Lò Dầu)
Công Ty TNHH Saigon Ve Wong
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
15/10/2014
Công Nhân Sản Xuất 03 Ca
Công Ty TNHH Saigon Ve Wong
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
2-3 triệu TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
30/11/2014
Nhân Viên Làm Việc Bán Thời Gian
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
1-2 triệu TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Nhân Viên Lập Trình Php + Seo
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Đại học
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn Môi Trường
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Đại học
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
31/10/2014
Nhân Viên Seo - Marketing Online
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Đại học
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
31/10/2014
Nhân Viên Giao Nhận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Lao động phổ thông
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
...
24/09/2014 11:22
31/10/2014
Nhân Viên It
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Đầu Tư Phong Việt
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
31/10/2014
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung
Công Ty TNHH Saigon Ve Wong
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Nhân Viên Kinh Doanh
Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP NR
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
24/09/2014 11:22
31/10/2014
Nhân Viên Kinh Doanh (10 Người)
Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Nhân Viên Kho
Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Biên Tập Viên - Lương Cao
Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam
Cao đẳng
3 năm
Thỏa thuận Hà Nội
24/09/2014 11:22
30/09/2014
Nhân Viên Kho
Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
24/09/2014 11:22
30/09/2014
10 Nhân Viên Kinh Doanh Sách ( Gấp )
Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
24/09/2014 11:22
15/10/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo