Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Sale It - Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu Hà Nội
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Nhân Viên Kinh Doanh Bizweb Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5-8 triệu Hà Nội
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Biên Tập Viên Nội Dung Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Hangtot
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
1 năm
3-4 triệu Hà Nội
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Sale Bizweb- Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Biên Tập Viên Phát Triển Nội Dung Báo Điện Tử Lamsao
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
1 năm
4-5 triệu Hà Nội
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Nhân Viên Kinh Doanh Bizweb Chi Nhánh Hcm
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Hà Nội Và Hồ Chí Minh)
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Nhân Viên Kinh Doanh Website
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:14
30/04/2014
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Bizweb
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Test Leader (Trưởng Nhóm Kiểm Thử Phần Mềm)
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận Hà Nội
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Quản Trị Dự Án
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận Hà Nội
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Hà Nội
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Tuyển Sinh Viên Thực Tập Kinh Doanh Hn Và Hcm
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
1-2 triệu TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Chuyên Gia Seo
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Đại học
3 năm
Thỏa thuận Hà Nội
20/04/2014 12:13
30/04/2014
Tuyển Gấp Điện Thoại Viên Viettel Telecom
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014
Tuyển Gấp Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Qua Điện Thoại
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014
Tuyển Giao Dịch Viên Viettel Telecom
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014
Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Trực Tổng Đài 106X Viettel Telecom
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014
Tuyển Gấp Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Telecom
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014
Tuyển Nhân Viên Giao Dịch Viettel Telecom
Công ty TNHH Viễn thông Niềm Tin Việt
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
20/04/2014 12:12
30/04/2014