Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Nhân Viên Tuyển Dụng
Tập đoàn Taxi Group
Đại học
1 năm
5-8 triệu Hà Nội
22/09/2014 09:06
30/09/2014
Thợ Cắt Và Thợ Phụ Cắt
Công ty TNHH May Sư Tử Vàng
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
30/09/2014
Tuyển Bảo Vệ Tại Khu Đô Thị Cao Cấp
Công ty CP DV - BV BẢO TÍN
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu Hà Nội
22/09/2014 09:06
30/09/2014
Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý ( Biết Tiếng Hoa )
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý ( Biết Tiếng Anh)
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng ( Biết Tiếng Hoa)
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Qc, Kiểm Hàng, Công Nhân May
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Tổ Trưởng Chuyền May
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Phiên Dịch / Phiên Dịch Hiện Trường Biết Tiếng Hoa
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Nhân Viên May Mẫu
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu / Hải Quan (Biết Tiếng Anh/ Hoa)
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
28/09/2014
Tuyển Bảo Vệ Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty CP DV - BV BẢO TÍN
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu Hải Phòng
Quảng Ninh
22/09/2014 09:06
30/09/2014
Nhân Sự ( Biết Tiếng Anh Or Tiếng Hoa)( Có Kinh Nghiệm)
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
15/10/2014
Nhân Sự ( Có Kinh Nghiệm)
Công ty TNHH LEESHIN INTERNATIONAL
Không khai báo
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
22/09/2014 09:06
31/10/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo