Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:31
30/09/2014
Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:30
30/09/2014
Giám Đốc Siêu Thị Trần Anh Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận Bắc Ninh
20/09/2014 09:30
30/09/2014
Trưởng Bộ Phận Kế Toán Siêu Thị Trần Anh Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
4 năm
Thỏa thuận Bắc Ninh
20/09/2014 09:30
30/09/2014
Trưởng Bộ Phận Kho Siêu Thị Trần Anh Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Bắc Ninh
20/09/2014 09:30
30/09/2014
Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Siêu Thị Trần Anh Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
3 năm
Thỏa thuận Bắc Ninh
20/09/2014 09:30
30/09/2014
Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà Siêu Thị Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Trung cấp
1 năm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
...
20/09/2014 09:30
15/10/2014
Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Bắc Ninh
CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Bắc Ninh
20/09/2014 09:30
15/10/2014
Giám Sát Bán Hàng Otc Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
Công ty CP Merap Group
Cao đẳng
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
20/09/2014 08:40
30/09/2014
(Gấp) Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Vp Plaschem Long Biên
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái
Cao đẳng
1 năm
5-8 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
20/09/2014 08:29
30/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo