Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Tuyển Giúp Việc Gia Đình
Công ty TNHH Văn phòng Dịch vụ Hành chính Hà Nội
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
2-3 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
30/08/2014 08:17
30/09/2014
Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager) Và Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
5 năm
Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 16:45
30/09/2014
Tuyển Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
5 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[Tuyển Gấp] Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[Tuyển Gấp] Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[*tuyển Gấp*] Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
Toàn quốc
...
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[*tuyển Gấp*] Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[*tuyển Gấp*] Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager) Và Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
3 năm
8-15 triệu Bắc Giang
Bắc Ninh
Toàn quốc
...
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[Tuyển Gấp]: Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
3 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
29/08/2014 16:45
30/09/2014
[Tuyển Gấp] Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager)
Công ty CP LILAMA 69-1
Đại học
5 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
29/08/2014 16:45
30/09/2014
Giám Sát Bán Hàng Otc Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
Công ty CP Merap Group
Cao đẳng
2 năm
8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
...
29/08/2014 15:59
30/09/2014
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh
Công ty TNHH XNK Minh Hải Bắc ninh
Không khai báo
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Bắc Ninh
29/08/2014 15:50
30/09/2014
Tuyển Gấp 10 Công Nhân May Máy Bằng
Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
Không khai báo
1 năm
5-8 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
...
29/08/2014 15:29
31/10/2014
Tuyển Nhân Viên Pg Khu Vực Hà Nội_Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Dịch vụ Pao Việt Nam
Trung học
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 11:46
18/09/2014
[Lương Cao] Nhân Viên Pg Rượu Khu Vực Hà Nội_Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Dịch vụ Pao Việt Nam
Trung học
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29/08/2014 11:46
18/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo