Hotline: 1900 6118

Tin tiêu điểm Thời vụ/Bán thời gian (2)

Việc làm ngành Thời vụ/Bán thời gian (434)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Phục Vụ Tiệc Cưới Nhà Hàng Unique...

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 23-03-2015
Sinh Viên Làm Thời Vụ Bán Thời Gian

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Nam,nữ Phục Vụ Tiệc Cưới Ưu Tiên...

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 23-03-2015
Phục Vụ Tiệc Cưới Thời Vụ Tại Queen...

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Phục Vụ Bán Thời Gian Nhà Hàng Tiệc...

Trung Tâm Cung Ứng Nhân Sự Và Tổ...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Bán Thời...

Trung Tâm Cung Ứng Nhân Sự Và Tổ...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Làm Bán...

Trung Tâm Cung Ứng Nhân Sự Và Tổ...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Sinh Viên Làm Thêm Phục Vụ Nhà Hàng...

Trung Tâm Cung Ứng Nhân Sự Và Tổ...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Sinh Viên Làm Thêm Phục Vụ Nhà Hàng...

Trung Tâm Cung Ứng Nhân Sự Và Tổ...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 31-03-2015
Sinh Viên Thực Tập Nhà Hàng

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 14-03-2015
Phục Vụ Sinh Viên Làm Thêm

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 25-03-2015
Làm Thêm Cuối Tuần Hoàng Hải 4

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 01-04-2015
Phục Vụ Tiệc Queen Group

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 03-04-2015
Thực Tập - Phục Vụ Nhà Hàng

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 04-04-2015
Phục Vụ Làm Thêm Cuối Tuần

Công ty Tiệc Cưới - Sự Kiện - Phúc...

Hồ Chí Minh Dưới 3 triệu 04-04-2015

Ngành nghề HOT