VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 32DC08 KDC Việt - Sing , Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 06503713990

Website: http://www.xhiehchin.com

CP TNHH/ XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN với trụ sở chính ở Đài Loan thành lập với lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Bán sỉ điện khí, bán sỉ thiết bị cơ khí, bán sỉ tư liệu điện vụ, bán lẻ ngũ kim, bán lẻ khuôn mẫu; mậu dịch quốc tế.
Hiện công ty thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện ở nhiều nước như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam,....

Tài khoản chưa xác thực

VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn