Hotline: (08) 7309 8888

Vsip Bac Ninh Co., Ltd tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phu Chan, Tu Son, Bac Ninh

Điện thoại: 0241.3765.668

Website: vsip.com.vn

VSIP Bac Ninh Co., Ltd is developing an area of 700ha of industrial park & township development in Bac Ninh province and we are seeking for a team of experienced candidates to work in Bac Ninh for the following positions.

Tài khoản chưa xác thực

Vsip Bac Ninh Co., Ltd Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Vsip Bac Ninh Co., Ltd

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn