aiaexchange
Giới thiệu
About us
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn
bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.
Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho
người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ
hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.
AIA Exchange – kênh mới và hiện tại là một trong những công ty bảo hiểm đầu tiên hoạt động
theo mô hình Direct sale như những ngân hàng quốc tế HSBC, Citi Bank, ANZ …...
Thành viên
Tuổi trung bình
Năm thành lập