Aikawa Vietnam Co., Ltd

AIKAWA VIET NAM CO., LTD invested by Japanese Aikawa Press Group was established in January 2008. We are manufacturing company, metal stamping, plastic injection, die-set mold making for use of plastic mold and metal stamping parts.
Now we are seeking for professional candidates in order to keep up with our development.
Chia sẻ
Aikawa Vietnam Co., Ltd đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn