An Duong MArine tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa Nhà Sholega , Lạc Tray , Ngô Quyền ,hải Phòn

Website: anduongmarine.com.vn

Công ty chúng tôi là một công ty cung ứng thuyền viên cho một số chủ tàu nước ngoài . Và cũng hợp tác với một số chủ tàu trong nước . Chuyên Nhận và cung cấp thuyền viên có chất lượng .Ai có nhu cầu làm việc trên tàu hãy liên lạc với chúng tôi để có công việc tốt.
Công ty chúng tôi nhận làm dịch vụ làm mới và gia hạn Sổ thuyền viên, Hộ chiếu thuyền viên, chứng chỉ trực ca . Gia hạn các chứng chỉ của thuyền viên , bằng cấp thuyền viên . Chứng chỉ Tiêng Anh và Tin Học.
AN DUONG MARINE SERVICES & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Add:Room No.302 3rd Fl., Sholega Tower, 275 Lay tray St., Ngo Quyen Dist.,
Haiphong, Vietnam.
Tel: (84) 31 3 734968
Fax: (84) 31 3 734986
Mobile : (84) - 912.249.268
Email: daotienphong@anduongmarine.com.vn - nguyenhuyty@gmail.com
Website: anduongmarine.com.vn

Tài khoản chưa xác thực

An Duong MArine đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn