Chính sách bảo hành dịch vụ

I. Phạm vi và đối tượng:

Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ trên website Timviecnhanh.com.

II. Nội dung Chương trình: 

1. Với các gói đăng tin

Các khách hàng mua gói dịch vụ đăng tin của Tìm Việc Nhanh vì bất cứ lý do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ sẽ được hỗ trợ bảo hành bằng dịch vụ lọc hồ sơ sử dụng trong 4 tuần cho mỗi tin theo các tiêu chuẩn và hạn mức sau:

1.1 Đăng tin cơ bản (đăng ký mua dịch vụ từ 11/11/2019)

Thời gian đăng tin cơ bản BẢO HÀNH
4 tuần 50 điểm lọc

1.2 Đăng tin hiển thị nổi bật

Thời gian đăng tin hiển thị nổi bật BẢO HÀNH
Trang chủ Trang ngành
1 tuần 50 điểm lọc -
2 tuần 100 điểm lọc 50 điểm lọc
3 tuần 150 điểm lọc 100 điểm lọc
4 tuần 200 điểm lọc 150 điểm lọc

Lưu ý:

- Sau 3 ngày kể từ ngày kích hoạt tin tuyển dụng, Quý khách có thể gửi yêu cầu bảo hành trực tiếp qua hệ thống quản lý tin tuyển dụng của Timviecnhanh.com.

- Sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc gói đăng tin cơ bản, nếu Quý khách không gửi yêu cầu bảo hành thì chính sách bảo hành cho gói dịch vụ sẽ bị vô hiệu.

2. Với gói "Tìm kiếm hồ sơ"

Các hồ sơ không liên hệ được ứng viên sẽ được Tìm Việc Nhanh bù lại điểm lọc hồ sơ tương ứng:

- Hồ sơ làm mới trong vòng 90 ngày mà số điện thoại bị sai.

- Hồ sơ làm mới trong vòng 7 ngày mà không nhận cuộc gọi.

Lưu ý:

- Tìm Việc Nhanh sẽ xác nhận lại với ứng viên và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin từ nhà tuyển dụng.

- Tìm Việc Nhanh chỉ xử lý các yêu cầu bảo hành được gửi tới trong thời gian tài khoản của Quý khách hàng đang được kích hoạt gói dịch vụ tìm kiếm hồ sơ.

III. Điều khoản khác:

1. Tìm Việc Nhanh không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Tìm Việc Nhanh trong thời hạn và thông qua hình thức nêu trên.

2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Tìm Việc Nhanh đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

3. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

4. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

5. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Tìm Việc Nhanh, các công ty liên kết của Tìm Việc Nhanh, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Tìm Việc Nhanh và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn