Chính sách bảo hành dịch vụ

1. Phạm vi chương trình: Áp dụng trên toàn quốc.

2. Đối tượng: 

- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng mua các gói dịch vụ đăng tin 02 tuần/tin trở lên với trang chủ hoặc 04 tuần/tin với trang ngành tại Timviecnhanh.com.

- Áp dụng cho các tin tuyển dụng có thời điểm kết thúc dịch vụ thuộc giai đoạn từ 15/06/2019 - 31/12/2019.

3. Nội dung chương trình:

Khách hàng đã kích hoạt sử dụng dịch vụ đăng tuyển của Tìm Việc Nhanh và sau khi hết thời gian đăng tuyển, nếu có bất cứ lý do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ hoặc hiệu quả tuyển dụng của Tìm Việc Nhanh, thì Tìm Việc Nhanh sẽ áp dụng chính sách bảo hành như sau:

- Tặng cho Khách hàng gói lọc hồ sơ 100 điểm cho mỗi tin muốn bảo hành, sử dụng trong 4 tuần tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành.

- Quý khách có thể kích hoạt bảo hành ngay sau khi tin đăng hết hạn hiển thị tại trang chủ/ trang ngành theo thời gian đã mua.

4. Quy trình: 

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi tin tuyển dụng hết hạn, Khách hàng muốn được bảo hành phải liên lạc và gửi yêu cầu kích hoạt tới Tìm Việc Nhanh để được hỗ trợ qua hình thức sau:

- Khách hàng gửi email có đính kèm phiếu "Đề nghị bảo hành" theo mẫu dưới đây bằng địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản đến email bảo hành của Tìm Việc Nhanh và cc email nhân viên kinh doanh đang quản lý tài khoản:

Miền Nam:

+ Mẫu đề nghị bảo hành: tải về

+ Email bảo hành: baohanh.hcm@timviecnhanh.com

Miền Bắc:

+ Mẫu đề nghị bảo hành: tải về

+ Email bảo hành: baohanh.hn@timviecnhanh.com

- Nếu trong trường hợp Khách hàng không thể gửi trực tiếp bằng email đăng ký tài khoản thì phiếu "Đề nghị bảo hành" phải là bản scan có đóng dấu mộc của công ty để được chứng thực yêu cầu bảo hành.

Chúng tôi cam kết nhận thông tin và liên hệ hỗ trợ Khách hàng trong vòng 24h làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

5. Điều khoản khác:

(1) Tìm Việc Nhanh không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Tìm Việc Nhanh trong thời hạn và thông qua các hình thức nêu trên.

(2) Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Tìm Việc Nhanh đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

(3) Tìm Việc Nhanh chỉ hỗ trợ bảo hành duy nhất 01 lần cho 1 tin tuyển dụng đủ điều kiện bảo hành.

(4) Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

(5) Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng hoặc chuyển tài khoản cho bất kỳ cá nhân, đơn vị nào khác dùng.

Trong trường hợp NTD vi phạm điều khoản, sử dụng chính sách bảo hành không phục vụ cho việc tuyển dụng, phía Website có quyền từ chối và dừng Chương trình bảo hành với NTD.

Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

(6) Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Tìm Việc Nhanh, các công ty liên kết của Tìm Việc Nhanh, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Tìm Việc Nhanh và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn