Ban Quản lý Công sản - Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long

Chúng tôi, Ban quản lý Công sản thực hiện công tác bảo trì Khu đô thị nhằm mang lại cuộc sống văn minh, cộng đồng nhân văn cho tất cả cư dân sinh sống trong Khu đô thị Nam Thăng Long. Qua hơn 10 năm chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân đã được ghi nhận và được đánh giá cao. Để góp phần vào chất lượng dịch vụ là cả sự lỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, do vậy chúng tôi cũng rất quan tâm đến yếu tố con người.
Chia sẻ
Ban Quản lý Công sản - Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn