Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Quận 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 2 (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 2, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 thành lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.
Ban Quản lý dự án có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước và tại các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
CHỨC NĂNG:
1. Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
2. Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;
3. Tư vấn giám sát đối với các dự án do mình làm chủ đầu tư; Tư vấn giám sát đối với các dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng;
4. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
5. Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;
6. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;
7. Quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được cấp thẩm quyền giao;
8. Thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập giao.
Chia sẻ
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Quận 2 đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn