Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 54 Lê Văn Lương, Hà Nội

Website:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) là nhà bảo hiểm hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, có chi nhánh tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, quan hệ quốc tế rộng rãi với các nhà tái bảo hiểm, các trung tâm cứu hộ, cấp cứu (SOS International) trên toàn thế giới. Hiện tại, Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) đang kinh doanh hầu hết các loại hình bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm quốc tế. Bằng dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp, Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) luôn nhận được sự tín nhiệm của khách hàng.

Sản phẩm bảo hiểm tiêu biểu

- Bảo hiểm xe máy, ô tô

- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

- Bảo hiểm tai nạn công nhân viên

- Bảo hiểm hàng hóa

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu

- Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm nhà tư nhân

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn

Tài khoản chưa xác thực

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn