Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Kỳ - Hà Nội tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 1 Chùa Hà

Website: www.benhvienquoctehoaky.vn

Bệnh viện Hoa Kỳ Hà Nội là một bệnh viện nằm trong hệ thống bệnh viện Mỹ nằm xuyên suốt Việt Nam từ Móng Cái, qua Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh đến tận Cần Thơ, Phú Quốc. Hệ thống này được đầu tư dưới sự lãnh đạo của tập đoàn Keystone Global Group - Hoa Kỳ.

Hệ thống y tế này liên thông với một tổ chức y tế khác của Mỹ có tên là Doctors Hospital đang hoạt động hữu hiệu suốt 75 năm tại Hoa Kỳ với 100 bệnh viện tổng khoa và chuyên khoa.

Điều may mắn là hệ thống Doctors Hospital tại Mỹ và hệ thống American Hospital tại Việt Nam có chung một chủ tài chính là tập đoàn Keystone Hoa Kỳ.

Điều này đảm bảo chắc chắn cho sự hữu hiệu trong chữa trị, cho sự thành công trong đầu tư và sự an toàn trong chương trình y tế phổ cập.

Tài khoản chưa xác thực

Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Kỳ - Hà Nội đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn