Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Uông Bí

Website: http://bvubqn.tk

Thành lập vào những năm 80, thế kỷ 20

Tài khoản chưa xác thực

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí, Quảng Ninh đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn