BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu Điện Việt nam
- Các chức năng nhiệm vụ chính: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo qui định của Tổng công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính, Phát hành Báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước; Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật và được Tổng công ty cho phép.
Chia sẻ

Việc làm BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn