CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAIKO VIỆT NAM (TP HÀ NỘI)

Công ty Thông tin Tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit) hoạt động chuyên về thông tin tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu làm việc với các hồ sơ tín dụng về doanh nghiệp Việt Nam từ năm 1996.

VietnamCredit độc lập khởi tạo và đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam theo luật Doanh nghiệp và các luật pháp liên quan. Chúng tôi sử dụng các phương pháp đánh giá chuyên nghiệp có xét đến bối cảnh nền kinh tế Việt Nam để đưa ra các nhận định khách quan và trung thực.

Công ty được tổ chức theo từng nhóm các quyền lãnh đạo chia sẻ làm việc với “Ý thức trách nhiệm như của chính mình - Due Diligence”. Ngoài các chuyên gia quản lý với các Level khác nhau, chúng tôi có một hội đồng cố vấn và đội ngũ hơn 50 chuyên gia viết báo cáo tín nhiệm tại hai văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, VietnamCredit còn duy trì một mạng lưới cộng tác viên và nhân viên bán thời gian rộng khắp trên cả nước.

VietnamCredit là thành viên chính thức duy nhất tại Việt Nam của Cổng thông tin tín nhiệm châu Á – ASIAGATE (Asian Credit Information Gateway).


Lịch sử hình thành

Năm 1996: Bắt đầu bởi một nhóm các chuyên gia làm việc cho cơ quan nhà nước trong cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng.
Năm 1999: Bắt đầu cung cấp thông tin tín nhiệm với tư cách các cá nhân
Năm 2001: Thành lập pháp nhân cung cấp dịch vụ báo cáo thông tin tín nhiệm tại Việt Nam.
Năm 2004: Thành lập Công ty thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam với số đăng ký kinh doanh No.0102012079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13 tháng 4 năm 2004, mã số thuế No.0101576368. Hoạt động chuyên biệt về thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp trên nền công nghệ cao dưới tên giao dịch C&R Việt Nam.
Tháng 10/2009: Thay đổi tên giao dịch từ C&R Việt Nam thành VietnamCredit cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
Chia sẻ

Việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAIKO VIỆT NAM (TP HÀ NỘI) tuyển dụng

Đã tìm thấy 3 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAIKO VIỆT NAM (TP HÀ NỘI)

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn