CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG - XƯỞNG KEO BÌNH CHÁNH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: D11/24, ẤP 4, XÃ TÂN KIÊN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH

Website: dinhvang.vn

-Sản xuất và kinh doanh keo dán tổng hợp dùng trong các ngành da giày,cán ván, dán vải, ép sách, ghép gỗ, trang trí nội thất....
-Có nhiều chi nhánh phát triển rộng khắp trên cả nước

Tài khoản chưa xác thực

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG - XƯỞNG KEO BÌNH CHÁNH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn