CHI NHÁNH FPT TELECOM GÒ VẤP

Thành lập ngày 31 tháng 1 năm 1997 với tên gọi Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến, trực thuộc tập đoàn FPT, với nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng Trí tuệ Việt Nam, nhằm mục đích nghiên cứu và thử nghiệm khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ trực tuyến, tính đến 2012, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã phát triển với tổng số gần 3.500 nhân viên (tính đến tháng 12/2011) và 39 chi nhánh trên toàn quốc.
Chia sẻ
CHI NHÁNH FPT TELECOM GÒ VẤP đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn