Chi nhánh Tổng Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần tại TP Hồ Chí Minh

Công ty EMS Việt Nam, trực thuộc Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam trực thuộc TW.
Là Công ty top dẫn đầu trong ngàng và thuộc top doanh thu tên 1000 tỷ.
Là công ty doanh nghiệp thuộc quản lý nhà nước nên có ưu điểm sau:
1/ Đang trẻ hóa nhân viên, tiềm năng phát triển to lớn.
2/ Chính sách đúng luật quy định về chế độ như bảo hiểm, giờ làm...
3/ Có Bệnh viên riêng, toàn bộ nhân viên điều được khám tổng quát mỗi năm 01 lần.
4/ Nhiều phúc lợi, như thưởng tết, thưởng lương 13, thưởng các ngày lễ, đi du lịch trong và ngoài nước.
Chia sẻ
Chi nhánh Tổng Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần tại TP Hồ Chí Minh đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn