Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 3 Số 5 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Website:

Chi nhánh Tư vấn Thiết kế và Xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt nam là đơn vị chuyên thiết kế thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tài khoản chưa xác thực

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn