Chubb Life

Chubb là công ty bảo hiểm niêm yết đại chúng lớn nhất thế giới, hiện diện tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Chubb chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thương vong và tài sản cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng. Công ty được biết đến với sản phẩm và dịch vụ phong phú, mạng lưới phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, năng lực bảo hiểm xuất sắc, chuyên môn giải quyết bồi thường hàng đầu và phạm vi hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn thế giới. Công ty mẹ Chubb Limited niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoáng New York (NYSE:CB) và nằm trong danh sách chỉ số S&P 500. Chubb có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và các địa điểm khác, với gần 33.000 nhân viên trên toàn cầu.

Chubb Life là công ty Tài Chính Bảo hiểm nhân thọ thuộc tập đoàn Chubb Hoa Kỳ đã hoạt động tại Việt Nam hơn 15 năm với tiền thân là công ty BHNT Ace Life.
Chubb Life là công ty đầu tiên tiên phong phát triển các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ toàn diện tới khách hàng với phong phú và đầy đủ các quyền lợi quan trọng cho khách hàng tại Việt Nam.

Và hiện tại, Chubb Life cũng là công ty Bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài duy nhất trong 17 công ty trên thị trường liên tục hơn 11 năm kinh doanh có lãi, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, ổn định an sinh xã hội của Việt Nam.
Chia sẻ
Chubb Life đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn