Club ACE tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 323 Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 08393192171

Website: diamondclubvn.com

Ϲlub Ɗiɑmond, the lɑtest luxurious entertɑinment Ϲlub in Ho Ϲhi Minh Ϲity. We provide the lɑtest ɑnd newest Electronic Gɑming ɑnd Slot Mɑchines. Locɑted on the 2nd Floor of Rɑmɑnɑ Hotel Sɑigon, fully in operɑtion since Februɑry 2014.

Tài khoản chưa xác thực

Club ACE Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Club ACE

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn