CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 7, Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1

Website: www.haiants.vn

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An với ngành nghề kinh doanh chính: Xếp dỡ, Vận tải, Khai thác Cảng và dịch vụ hàng hải có liên quan.

Tài khoản chưa xác thực

CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An Tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CN tại TP. HCM_ Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Kinh Doanh

CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 31-05-2017
Nhân Viên Kế Toán

CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An

Hồ Chí Minh 5-7 triệu 31-05-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn