CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 7, Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1

Website: www.haiants.vn

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An với ngành nghề kinh doanh chính: Xếp dỡ, Vận tải, Khai thác Cảng và dịch vụ hàng hải có liên quan.

Tài khoản chưa xác thực

CN tại TP. HCM_Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn