CN Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VN - Viễn Thông TP HCM

Viễn thông TP. HCM (VNPT TP.HCM) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam (VNPT), là đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ
thông tin hàng đầu tại TP.HCM, bao gồm di động, băng rộng, cố định, truyền hình,
truyền dẫn, các dịch vụ giá trị gia tăng và giải pháp CNTT...
Chia sẻ
CN Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VN - Viễn Thông TP HCM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn