CƠ SỞ MAY GIA MINH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 200/16 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận

Website:

CƠ SỞ MAY GIA MINH, hoạt động trong nghành may.

Tài khoản chưa xác thực

CƠ SỞ MAY GIA MINH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn