Côn ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển (VNS)

Công ty CP Rượu Việt Nam Thuỵ Điển (VNS) được thành lập năm 2007 bởi 03 đối tác lớn: Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LASUCO), Công ty CP Simco Sông Đà (SIMCO) và Gastronvinia Scandinavia AB của Thuỵ Điển (GVS). Mục tiêu của VNS là trở thành một trong những nhà sản xuất, phân phối và xuất...
Chia sẻ
Côn ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển (VNS) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn