Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi
Công ty 28 Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 593/2000/QĐ-BQP ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Bộ Quốc phòng. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp 27/7 - Cục Hậu cần - Quân khu 5, được thành lập từ ngày 31 tháng 5 năm 1979 theo Quyết định số 577/QP của Bộ...
Chia sẻ
Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn