Công ty Cổ Phần An Hưng - Tuy Hòa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 231 Nguyễn Tất Thành

Website:

Là Công ty chuyên ngành May công nghiệp - với quy mô hơn 1500 công nhan.
hiện đang tìm các ứng viên quản lý cấp trung.
Kế hoạch
Cơ điện
Kỹ thuật ngành may.
Tổ chức nhân sự.
Giám đốc xí nghiệp

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ Phần An Hưng - Tuy Hòa đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn