Công ty Cổ Phần An Hưng - Tuy Hòa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 231 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 0918160786

Website:

Là Công ty chuyên ngành May công nghiệp - với quy mô hơn 1500 công nhan.
hiện đang tìm các ứng viên quản lý cấp trung.
Kế hoạch
Cơ điện
Kỹ thuật ngành may.
Tổ chức nhân sự.
Giám đốc xí nghiệp

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ Phần An Hưng - Tuy Hòa Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ Phần An Hưng - Tuy Hòa

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn