CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C

Công ty Cổ phần Băng Dương E&C, được thành lập từ năm 2018, tách ra từ công ty TNHH ĐTTMXD Băng Dương hiện tại Công ty đang tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính gồm:

– San lấp và xử lý nền.
– Nạo vét và xây dựng kè bờ.
– Đầu tư và xây dựng cầu, đường bộ, khu dân cư, năng lượng.
– Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp.
– Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản.
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn