Công Ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Số 2 - Kcn Tân Đông Hiệp B - Dĩ An - Bình Dương

Website:

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn Là Công ty con thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rược Nước Giải Khát Sài Gòn,
Công Ty chuyên cung cấp thùng giấy carton , sản xuất nắp khoén.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn