Công ty cổ phần bê tông FECON tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513533038

Website: fecon.com.vn

Là Đơn vị thành viên của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
Chuyên sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần bê tông FECON Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần bê tông FECON

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn