Công ty cổ phần bê tông FECON tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Website: fecon.com.vn

Là Đơn vị thành viên của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
Chuyên sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần bê tông FECON đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn