Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Định - FICO tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: B2 Kcn Đồng An - Thuận An - Bình Dương

Điện thoại: 06503782350

Website:

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Định - FICO chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng sen vòi, khuôn mẫu

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Định - FICO Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Định - FICO

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn