Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương

Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương là công ty hàng đầu ở miền bắc Việt Nam về các sản phẩm composite và xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý nước thải sinh hoạt. Công ty Ánh Dương được thành lập trên cơ sở cổ phần của công ty TNHH Hồng Nhung (chuyên doanh các sản phẩm...
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn