CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 194/27 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

Website: http://vietduc.coms.vn/

Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Môi trường Việt Đức :
Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Dịch vụ Môi trường VIỆT ĐỨC

* Tư vấn thiết kết, thi công, bảo trì công trình:
o Cấp thoát nước, xử lý nước cấp, nước nhiễm mặn, nước đóng chai
o Xử lý nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
o Thu gom rác thải, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
o Xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất .
* Tư vấn thực hiện các hồ sơ pháp lý, báo cáo môi trường:
o Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
o Cam kết bảo vệ môi trường
o Đề án bảo vệ môi trường
o Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
o Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
o Lập hồ sơ xả thải
o Giấy phép khai thác nước ngầm

* Cung cấp hóa chất, trang thiết bị:
o Hóa chất xử lý nước, vi sinh, bùn hoạt tính,
o Các loại men vi sinh, màng vi sinh ứng dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp
o Thiết bị, vật tư chuyên ngành xử lý ô nhiễm môi trường: bơm, máy thổi khí, các thiết bị lọc Nano,...
* Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.


vietduc.coms.vn/

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn