Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại: 0915567202

Website:

công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn